Welkom

Johannes Pel Agricultural trading handelt in nieuwe en gebruikte landbouwmachines voor binnen- en buitenland. Ook kopen we volledige landbouw inventarissen op. Betaling vindt altijd plaats voor transport. Wij zorgen voor een vlotte en accurate afhandeling. U mag alles aanbieden via ons contactformulier,  info@johannespel.nl of Whatsapp 06-13571718.

Over Johannes Pel

Het begon met vader Pel, die een gemengd agrarisch bedrijf in Engwierum, Friesland had, toen Johannes het levenslicht zag. Johannes groeide op de boerderij op. Van jongs af aan helpt Johannes mee in het bedrijf van zijn vader, en leert hij al op jonge leeftijd machines af te stellen en te herstellen. Ook wordt er af en toe wat gehandeld. Johannes pikt dat al snel op en hobbymatig handelt hij zelf ook.
Het leven op de boerderij is zo vertrouwd dat het vanzelfsprekend is dat Johannes zijn opleiding geniet aan de landbouwschool. Na zijn opleiding gaat Johannes aan de slag als akkerbouwer en loonwerker. Dit doet hij vele jaren met veel plezier. Maar de handel en de machinerie blijven trekken en rond 2012 neemt hij het besluit om zich te gaan richten op de handel in agrarische machines. Zijn jarenlange ervaring in de agrarisch sector, maakt dat hij veel kennis heeft van zowel de landbouw- als veeteeltmachines. Dat dit gewaardeerd wordt, blijkt al snel als niet alleen lokale boeren, maar ook buitenlandse handelaren bij Johannes Pel Agricultural Trading terecht komen voor occasions en ook nieuwe landbouwmachines. Bij Johannes Pel Agricultural Trading wordt zorg gedragen voor een eerlijke en transparante handelswijze en een vlotte afhandeling van de handel. Met de RDW erkenning aan de wand worden machines direct op naam gezet, vrijwaringsbewijzen afgeven en wordt export van landbouwvoertuigen vlot geregeld. Dit alles maakt dat Johannes Pel Agricultural Trading snel uitgroeit tot het nationale en internationale bedrijf dat het nu is.